Kullanıcı Sözleşmesi

1. Taraflar

 1. İşbu sözleşme, site sahibi ve sitenin işletme hakkını elinde bulunduran www.diyetisyengokcen.com ile üye sözleşmesinde belirtilen koşulları sağlayıp kayıt olan her gerçek veya tüzel kişi (üye) arasında düzenlenmiş, elektronik ortamda üye tarafından onaylanması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

2. Tanımlar

 1. 2.1. Site(ler) : www.diyetisyengokcen.com adresinde yayın yapan internet sitesini ve bu alanın adlarına bağlı ilgili adlardan oluşan web sitelerini ve ilgili mobil cihaza uyumlu uygulamaları,

 2. 2.2. Üye : www.diyetisyengokcen.com adresinde yer alan formu doldurmuş, "Üyelik Sözleşmesi'ni okudum, sözleşmede yazılanları aynen kabul ediyorum." ifadesini işaretlemiş ve belirlenen yöntemlerle kayıt olma sürecini tamamlamış gerçek veya tüzel kişi,

 3. 2.3. Üye Profili : www.diyetisyengokcen.com adresinde üyenin kendisinin verdiği bilgilerle oluşturulan, üyelik bilgileri, kişisel-temel bilgiler, yaşam tarzı başlıklarından ve üyenin kendisi tarafından eklenen fotoğraftan oluşan, diğer üyeler tarafından görüntülenebilen üyeye özel tanıtım sayfası.

3. Sözleşmenin Konusu

 1. İşbu sözleşmenin konusu, sitede sunulan ve sunulacak olan hizmetlerin, ilgili kişi veya kişilerin bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesi ve tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı işbu sözleşme ile site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin www.diyetisyengokcen.com tarafından yapılmış olan tüm uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Üye, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin www.diyetisyengokcen.com tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Hak ve Yükümlülükler:

 • 4.1. Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri

  1. Üye, üyelik prosedürünü yerine getirirken, üyeliği süresince sitelerdeki hizmetlerden faydalanırken ve sitenin hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemini yerine getirirken iş bu sözleşme ve eklerinde yer alan tüm şartlara ve üyeliği süresince, işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu sözleşme ile belirlenen tüm şart ve kuralları anladığını, kabul ettiğini ve onayladığını kabul ve taahhüt eder.

   Siteye üye olabilmek için reşit olmak, işbu sözleşme hükümleri uyarınca üyeliği daha önceden iptal edilmemiş olmak, üye ismi ve profil resmini ticari bir unvan ve marka seçmemiş olmak gerekmektedir. Üyenin reşit olmaması, üyeliği daha önce iptal edilmiş olması, üye ismi ve profil resmini ticari bir unvan ve marka seçmiş olması halinde, üyelik kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları ve işbu sözleşmeyi onaylamaları, üyelik sonucunu doğurmayacaktır. Üye, üyelik aşamasında ilgili internet sayfası aracılığıyla belirttiği ve "Ay, Gün, Yıl"dan oluşan doğum tarihi ile reşit olduğunu beyan etmiş olur. Reşit olmadığı, üyeliğinin daha önce iptal edilmiş olduğu, üye ismi ve profil resmi olarak ticari bir unvan ve marka seçmiş olduğu tespit edilmesi halinde, üyeliğin www.diyetisyengokcen.com tarafından iptal edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üyenin vermiş olduğu yanlış beyandan dolayı sitenin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

   Üye, www.diyetisyengokcen.com'un, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlar tarafından usulüne uygun olarak bu bilgilerin talep edilmesi halinde üyelere ait gizli/özel/ticari bilgileri, diğer üyeler ile site üzerinden yapılan yazışmaları takip etmeye ve gerekli görülmesi halinde resmi makamlara izaha yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden www.diyetisyengokcen.com tarafından her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

   Üyelerin, site aracılığıyla www.diyetisyengokcen.com tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen üyelerin sorumluluğundadır. Üyeler, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan www.diyetisyengokcen.com'un doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

   Üyeler sitedeki ilgili bölümlere ve üye profillerine kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. Üyeler tarafından siteye iletilen veya üye profillerinin oluşturulmasında ve değiştirilmesinde kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru, işbu sözleşmenin hükümlerine ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle www.diyetisyengokcen.com yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından ve/veya bu içerikler aracılığıyla diğer internet sitelerine yapılan yönlendirmelerden dolayı ortaya çıkacak hiçbir maddi-manevi zarardan da www.diyetisyengokcen.com sitesinin sorumlu tutulamayacağını üyeler kabul, beyan ve taahhüt eder.

   Üyenin oluşturduğu profilin diyetisyengokcen.com tarafından onaylandıktan sonra sitelerde görüntüleneceğini, üye profilinde kişisel iletişim bilgileri (e-posta adresi, ikamet adresi, telefon numarası vb.) bulunamayacağını; www.diyetisyengokcen.com sitesinin üye profilinde kişisel iletişim bilgileri bulunan üyelerin üyeliklerini iptal etme hakkının bulunduğunu, üye profilinde bulunan bilgilerin, sitelerin diğer tüm üyeleri tarafından görülebileceğini; üyenin bu bilgilerin görüntülenmemesini talep edemeyeceğini; Üye profilinde bulunan bilgilerin görüntülenmesine ancak üyeliğin iptal edilmesi ile son verileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

   Üyeler, www.diyetisyengokcen.com tarafından yazılı onay verilmeden işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, üye profillerini, üye bilgilerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemeyeceğini; üyeliğin üyenin kendisinden başka kişilerin kullanımına açılamayacağını; bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı www.diyetisyengokcen.com doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını; üyeliğini başkasına kullandırttığı veya devrettiği tespit edilen üyenin üyeliğinin iptal edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

   Üyelerin, kendi aralarında site aracılığıyla yaptıkları özel mesajlaşmalar da dahil olmak üzere sitede yaptıkları her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukların kendilerine ait olduğunu; bu hususta hiçbir şekilde sitenin sorumluluğu cihetine gidilemeyeceğini; İşbu sebeple www.diyetisyengokcen.com sitesinin uğrayabileceği her türlü zarara karşılık sitenin üyeye rücu hakkı olduğunu; diğer üyelere, reklam ya da ticari amaçlar taşıyan mesajlar gönderemeyeceğini; diğer üyeleri bir başka internet sitesine yönlendiremeyeceğini; bu tür mesajlar ileten üyenin mesajlaşma hakkının kısıtlanabileceğini ya da üyeliğinin iptal edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder..

   Üyenin yaptığı mesajlaşmaların toplamı www.diyetisyengokcen.com sitesinin belirlediği ve sitenin ilgili bölümünde bildirdiği sayıdan fazla ise, mesajlar en eski tarihten başlanarak silinebileceğini; üye, diyetisyengokcen.com sitesinin belirlediği ve sitenin ilgili yerinde bildirdiği süre boyunca giriş yapmadıysa (log-in olmadıysa) tüm mesajların silinebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

   Her üye, www.diyetisyengokcen.com sitesinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla www.diyetisyengokcen.com ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üyelerin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri site üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı www.diyetisyengokcen.com sitesi doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

   Üye, site aracılığıyla diğer üyelere gönderdiği özel mesajlarda ve siteye yüklediği resimlerde hukukun emredici hükümlerine, toplumsal ahlaka, genel nezaket kurallarına aykırı ifadeler kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Özel mesajlar otomatik programlar ile taranabilir veya mesaj gönderilen Üyelerin şikayeti üzerine incelenebilir. Üyeler, bu otomatik tarama sonucunda veya şikayet sonrasında yapılan incelemede gerekli görüldüğü takdirde üyenin profilinin yayından kaldırılabileceğini; mesajlaşma hakkını kısıtlanabileceğini; bütünüyle engellenebileceğini; veya üyeliğin tamamen iptal edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

   diyetisyengokcen.com üyeliği şahsi üyelik olup, üçüncü şahıslara ya da tüzel kişilere devredilemez, emanet verilemez. Üyeler, bu durumun tespiti halinde üyeliğin iptal edileceğini, bu tip hareketlerin doğuracağı sonuçlardan www.diyetisyengokcen.com sitesinin sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

   diyetisyengokcen.com sitesi üzerinden iş arayan veya eleman istihdam etmek isteyen üyeler, gerçekleştirecekleri akitlerin tarafları bağlayacağını; söz konusu akitlerin sözleşme serbestisi ilkesi gereğince kurulduğunu; tarafların İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve Türk Borçlar Kanununu ve ilgili sair yasal mevzuata uygunluğunun sağlanması ve bu yasal yükümlülüklerin bilincinde olduğunu ancak bundan hiç bir şekilde www.diyetisyengokcen.com sitesinin sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

   Üyeler, 18 yaşını doldurmamışlarsa ve yabancı uyruklu olup çalışma izinleri yoksa siteleri kullanamazlar.

 • 4.2. www.diyetisyengokcen.com sitesinin Hak ve Yükümlülükleri

  1. www.diyetisyengokcen.com sitesinin, sitede sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri, içerikleri ve üye profillerini, üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkı saklıdır. www.diyetisyengokcen.com, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Üyeler, www.diyetisyengokcen.com sitesinin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. www.diyetisyengokcen.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde bizzat www.diyetisyengokcen.com tarafından yapabilir. www.diyetisyengokcen.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyelerin kendilerine aittir.

   Site üzerindeki yönlendirmeler (link, banner) vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında www.diyetisyengokcen.com sitesinin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

   www.diyetisyengokcen.com , sitede yer alan üye bilgilerini, üye profillerini ve üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, güvenlik, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir; bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

   www.diyetisyengokcen.com, sitenin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına ve hukukun emredici kurallarına aykırı ve www.diyetisyengokcen.com tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; www.diyetisyengokcen.com bu mesaj ve içeriği giren üyenin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir. Üye www.diyetisyengokcen.com'a yüklediği ahlaka ve hukuka aykırı içerik sebebiyle www.diyetisyengokcen.com'un maruz kalacağı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

   www.diyetisyengokcen.com sitesi, sadece aracılık hizmeti sağlar ve siteler üzerinden anlaşmaların devamında alınacak hizmetlerle ilgili sitelerin hiçbir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

   Teknik sorunlardan dolayı sitenin yayınlarındaki muhtemel aksaklık ve kesintilerden dolayı yaşanan iletişim ve siteye ulaşmaya dair kesintilerde üyenin yaşayacağı sorunlardan www.diyetisyengokcen.com sorumlu tutulamaz.

   "Site"de yayınlanan ve "Üye" profillerinde yer alan her türlü görüntü, yazı, fotoğraf ve diğer materyal www.diyetisyengokcen.com'un izni olmadan diğer internet sitelerinde ve gazete, televizyon, radyo, dergi gibi konvansiyonel mecralarda yayınlanamaz. Sitede yer alan tüm içerik, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun dördüncü maddesinin yedinci bendi olan, "Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde verilerin ve materyallerin seçilip derlenmesi sonucu ortaya çıkan ve bir araç ile okunabilir veya diğer biçimdeki veri tabanları" ile koruma altında olduğu gibi eser niteliğindeki içerik ayrıca hukuki korumaya tabidir.

   www.diyetisyengokcen.com ve siteler, sadece Türkiye sınırları içerisinde hizmet verir ve hiçbir şekilde yurt dışına eleman gönderimi sürecine aracılık etmez.

5. Sınırlı Sorumluluk

 1. www.diyetisyengokcen.com , üyelerin veya üyelerin sitede sağlanan hizmetler ve/veya yer alan uygulamalar sebebiyle muhatap oldukları 3. kişilerin, bu hizmet ve uygulamalar ile bağlantılı olarak ve /veya kaynaklanan hiç bir maddi, manevi, dolaylı veya direkt zarardan sorumlu olmayacağı gibi, üyelerin kanuna aykırı fiil ve eylemlerinden dolayı hukuki ve cezai olarak sorumlu tutulamaz.

6. Mücbir Sebepler

 1. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, www.diyetisyengokcen.com işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, www.diyetisyengokcen.com için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için www.diyetisyengokcen.com'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve www.diyetisyengokcen.com'un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

7. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

 1. İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın halinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8. Sözleşmenin Feshi

 1. a. İşbu sözleşme üyenin üyeliği iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, üyenin üyelik süresinin dolması geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

 2. b. www.diyetisyengokcen.com , üyelerini şbu sözleşmede belirtilen hükümleri ve site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve üyeler fesih sebebiyle www.diyetisyengokcen.com'un uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

9. Gizlilik Politikası

 1. www.diyetisyengokcen.com ve sitelere üyelerle ilgili bilgileri, işbu sözleşmenin kapsamı dışında ancak ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. Üyeler, işbu sözleşmeyi kabul etmekle gizlilik politikasını da kabul etmiş sayılır.

10. Fikri Mülkiyet Hakkı

 1. Sitelerin tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları üzerindeki hakları www.diyetisyengokcen.com'a aittir. Üyeler, www.diyetisyengokcen.com sitesine ait telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden işleyemez, kullanamaz, çoğaltamaz, satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının www.diyetisyengokcen.com sitesine erişmesine veya kullanmasına izin veremez. Aksi duruma sitenin her türlü dava ve talep hakkı saklı olduğu gibi, www.diyetisyengokcen.com sitesine ait telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, site vasıtasıyla sahip olduğu her türlü maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

11. Sözleşme Değişiklikleri

 1. www.diyetisyengokcen.com sitesi, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda,öncesinde siteden ilan yapmak suretiyle değiştirme hakkına sahiptir. Yapılan değişiklikler ilan edildikleri tarihte yürürlük kazanacak, değiştirilmeyen hükümlerin ise uygulanması aynen devam edecektir.

12. Tebligat ve Bildirimler

 1. Üyelere yapılacak tebligatlar, üyelik aşamasında belirtilen e-posta adreslerine yapılacak olup, Kanunda belirtilen zorunlu haller dışında e-posta adreslerine yapılacak tebligatlar geçerli bildirim kabul edilecektir.

13. Yürürlük

 1. İşbu sözleşme üyelerin elektronik olarak onay vermeleri ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Instagram

Güncel Yazılar